Biuro rachunkowe Reweto proponuje Państwu:

Dla rozpoczynających działalność

 • Bezpłatna pomoc w wypełnianiu formularzy rejestracyjnych
 • Bezpłatne konsultacje z fachowcem w dziedzinie dotacji i programów unijnych
 • Pomoc w zakupie i wdrożeniu oprogramowania finansowego czy magazynowego
 • Bezpłatna reklama na naszej stronie internetowej

Pełna księgowość

 • Opracowanie Polityki rachunkowości.
 • Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku VAT,
 • Przygotowywanie innych deklaracji (np PCC),
 • Przygotowywanie raportów dla Zarządów
 • Optymalizacja kosztów
 • Statystyka GUS, NBP, Urząd Marszałkowski
 • Komputerowe prowadzenie KPiR lub Ewidencji Przychodów

KPIR lub ryczałt

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym,
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku VAT,
 • Przygotowywanie innych deklaracji (np PCC),
 • Przygotowywanie raportów dla właścicieli firm
 • Optymalizacja kosztów
 • Statystyka GUS, NBP, Urząd Marszałkowski
 • Sporządzanie rozliczenia rocznego

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Prowadzenie w systemie komputerowym dokumentacji pracowników
 • Przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zgłoszeń  ZUS
 • Sporządzanie list płac i deklaracji ZUS
 • Obliczanie zaliczek na Podatek dochodowy od pracowników
 • Sporządzanie na koniec roku PIT-11, PIT-40
 • Sporządzanie kartoteki wynagrodzeń pracowniczych
 • Monitorowanie ilości urlopu przysługującego pracownikom, zdolności do pracy oraz terminów kolejnych badań lekarskich
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników
 • Przygotowywanie teczek osobowych pracowników

Rozliczenia podatku akcyzowego

 • Pomoc przy rejestracji w podatku akcyzowym
 • Dokumentacja potrzebna do oraz uzyskania statusu zarejestrowanego odbiorcy
 • Elektroniczna wymiana dokumentacji z Urzędem Celnym
 • Obliczanie podatku akcyzowego
 • Składanie w imieniu klienta wymaganych deklaracji

Inne usługi

 • Pomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych
 • Pomoc we wdrażaniu oprogramowania do obsługi firmy
 • Wnioski refundacyjne PFRON
 • Podatek od środków transportu

Oprócz świadczenia wymienionych wyżej usług biuro rachunkowe wykonuje na rzecz klientów również inne czynności. Chcielibyśmy podkreślić, ze jako nieliczni rozliczamy również podatek akcyzowy od nabywania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych.

Powyższa informacja nie jest ofertą w Rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe zasady współpracy i zakres prac wykonywanych dla klienta określa pisemna umowa zawierana z każdym klientem.

Biuro rachunkowe Reweto serdecznie zaprasza.